• Av Cubelles 29B
  • recepcio@centremedic.es

Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de 25 de maig de 2016, el lloc web www.centremedic.es és propietat d’AGMO MEDICAL SLP, B67408922, amb domicili a efectes de notificacions a l’av. Cubelles 29 B, 08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona, NIF B67408922 i correu electrònic admin@centrepediatric.com.

Aquest document té com a finalitat establir i regular les normes dús del web i dels nostres serveis.

És condició prèvia indispensable i obligatòria per poder beneficiar-se dels serveis de la web l’acceptació de les condicions generals recollides en aquest avís legal per part de l’usuari, per la qual cosa haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiteu la web .

L’usuari declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit aquestes Condicions generals d’ús del Portal íntegrament, i acceptar-les. AGMO MEDICAL SLP es reserva el dret a exercir totes les accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes.

L’usuari pot accedir, imprimir, descarregar i desar les Condicions Generals en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al lloc web a través d’aquesta pàgina oa través de l’enllaç que hi dirigeix: Avís legal.

Descripció del servei

El servei ofert per AGMO MEDICAL SLP consisteix, prèvia acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal per part de l’usuari, a subministrar els serveis oferts al portal i realitzar comunicacions electròniques mitjançant e-mail i informació, així com promocions i estudis sobre els nostres productes i serveis.

El servei de publicitat i màrqueting (d’ara endavant, el Servei AGMO MEDICAL SLP) realitzat per AGMO MEDICAL SLP és un requisit imprescindible per als usuaris com a contraprestació dels serveis i productes gratuïts oferts a l’usuari en aquest portal web.

En cas que l’usuari no vulgui rebre comunicacions de la plataforma ni que es faci l’ús de les seves dades per als fins esmentats anteriorment, s’ha d’abstenir de registrar-se en aquest portal web

Modificacions al servei i en les seves condicions

A causa de les especials condicions del servei, ia fi de poder prestar el servei més adequat a cada moment, AGMO MEDICAL SLP podrà modificar els termes i condicions del present acord, els quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

La utilització ininterrompuda d’AGMO MEDICAL SLP per part de l’usuari constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i els canvis que s’hagin introduït.

Per les mateixes raons anteriorment esmentades, AGMO MEDICAL SLP es reserva el dret de modificar o interrompre el seu servei, en tot o en part, havent-hi mediat o no notificació a l’usuari. AGMO MEDICAL SLP no serà responsable davant de l’usuari ni davant de tercers per haver exercitat el seu dret de modificar o interrompre el servei.

Política de privadesa i protecció de dades

Les dades personals que facilites a través de la plataforma seran tractades per AGMO MEDICAL SLP, a fi de gestionar les teves sol·licituds i per al manteniment de relacions professionals i comercials amb tu.

Les teves dades no seran cedides a tercers. Les teves dades seran conservades fins que decideixis eliminar-les o donar-te de baixa del servei o passat un temps prudencial des que atenguem la teva sol·licitud tenint en compte requeriments legals.

Pots en qualsevol moment exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació del tractament de les teves dades a través del nostre correu electrònic admin@centrepediatric.com, o bé adreçant-te per correu postal a AGMO MEDICAL SLP, Av. Cubelles 29 B, 08800 Vilanova i la Geltrú. Barcelona, acompanyant còpia del teu DNI acreditant degudament la teva identitat.

Les dades de caràcter personal que ens facilites passaran a formar part d’un fitxer automatitzat el responsable del qual és AGMO MEDICAL SLP. Aquest fitxer està legalment inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les teves dades seran utilitzades amb fins de gestió i relacions comercials amb nosaltres.

AGMO MEDICAL SLP adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, si escau, a través del web, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos a què estan exposats.

En qualsevol situació, tens dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Responsabilitat de AGMO MEDICAL SLP

AGMO MEDICAL SLP no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels d

anys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de laccés o ús del lloc web. Entre altres, ia títol enunciatiu i no limitatiu, AGMO MEDICAL SLP no es responsabilitza de les circumstàncies següents:

La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts, excloent-se, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels continguts o serveis habilitats en aquest.
Manca d’utilitat del lloc web o els continguts per a qualsevol activitat.
Del contingut d’altres pàgines d’Internet a què es puguin adreçar els links o enllaços col·locats al lloc web.
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius al lloc web o als seus continguts.
Lús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de les presents Condicions Generals, oa la bona fe, del lloc web o els seus continguts, per part de lusuari.

AGMO MEDICAL SLP exclou qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis de tota mena, incloent-hi el lucre cessant, que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del lloc web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei i concretament , a manera enunciativa i no limitativa:

Els actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers o per anunciants a través del lloc web.
La manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del lloc web.
Responsabilitat i conducta de lusuari

L’ús del Servei AGMO MEDICAL SLP està permès als menors amb supervisió paterna o d’un tutor aprovat legalment.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i de conformitat amb la Llei i les presents Condicions Generals (i les posteriors modificacions) així com amb les bones pràctiques, usos i costums d’Internet generalment acceptats i l’ordre públic.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a AGMO MEDICAL SLP qualsevol modificació d’aquestes dades. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se AGMO MEDICAL SLP el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que siguin procedents en dret.

L’usuari accepta expressament assumir exclusivament qualsevol risc provinent de la utilització del portal.

L’usuari declara haver comprès i acceptat que qualsevol material i/o informació descarregats del sistema o obtinguts de qualsevol manera a través de la utilització del servei corre pel seu compte i risc i que ha de ser l’únic responsable pels danys que poguessin causar el sistema informàtic o per la pèrdua de dades ocasionada per la descàrrega de material i/o informació.

Cap recomanació ni informació obtingudes per un usuari, directament d’AGMO MEDICAL SLP oa través del servei, ja sigui de forma oral o escrita, es podrà constituir en garantia d’AGMO MEDICAL SLP si no ha estat assumida aquí expressament.

L’usuari és l’únic responsable pel contingut de les transmissions mitjançant el Servei. La utilització del servei per part de l’usuari està sotmesa a les lleis i els reglaments locals, provincials, autonòmics, nacionals i internacionals.

L’usuari accepta:

No utilitzar el Servei amb fins il·lícits, ni els prohibits en aquest document.
No interferiu en els sistemes de xarxes connectats amb el Servei ni desarticuleu-los.
Atenir-se a tots els reglaments, les disposicions i els procediments dels sistemes de xarxes connectats amb el Servei.

L‟usuari no obstaculitzarà l‟ús del Servei AGMO MEDICAL SLP d‟un altre usuari ni l‟ús de serveis similars per part d‟una altra entitat.

AGMO MEDICAL SLP podrà, segons el seu propi criteri, donar per acabat el servei de manera immediata, si la conducta de l’usuari no fos d’acord amb aquests termes i condicions.

L’usuari podrà mantenir correspondència amb els Anunciants que presenten els seus productes al Servei d’AGMO MEDICAL SLP o participar a les campanyes publicitàries. Aquesta correspondència o participació en campanyes, inclosos el lliurament de mercaderies i el subministrament de serveis i el pagament per aquests, i qualssevol altres termes, condicions, garanties relacionades amb aquestes correspondències o campanyes publicitàries s’establiran únicament entre l’usuari i l’anunciant. AGMO MEDICAL SLP no assumeix cap responsabilitat, ni cap obligació derivada de tal correspondència o participació.

L’usuari reespondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que AGMO MEDICAL SLP pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús o de la Llei en relació amb la utilització del lloc web .

L’usuari accepta indemnitzar i exonerar de tota responsabilitat AGMO MEDICAL SLP i/o filials, directius i empleats, de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, presentats per tercers com a conseqüència de l’ús d’AGMO MEDICAL SLP per l’usuari, o per la infracció per part de l’usuari al que estableix aquest acord, així com també per la infracció per l’usuari o un altre usuari del Servei AGMO MEDICAL SLP mitjançant l’ordinador de l’usuari, de la propietat intel·lectual, industrial o qualsevol altre dret d’una persona física o jurídica.

Ús dels serveis del portal web

Els serveis bàsics d’aquest portal web són gratuïts per als usuaris, en cas que estableixin serveis addicionals que requereixin un cost econòmic, serà comunicat i informat prèviament a l’usuari per a la seva autorització.

Bona part dels serveis del portal web es podran fer mitjançant la consulta anònima per part de l’usuari però pot ser necessari el registre de l’usuari al portal o proveïdors dels serveis per poder fer ús d’aquests serveis.

El registre i l’accés a aquests serveis implica l’assignació o elecció d’un identificador i una contrasenya confidencial que garanteixi la seguretat de l’accés de l’usuari als serveis i la garantia de la identitat de l’usuari. A aquest efecte l’usuari es compromet a fer-ne un bon ús i mantenir el secret d’aquest identificador i contrasenya, no comunicant-los a tercers. L’usuari serà el responsable últim de les accions, opinions abocades i continguts agregats realitzades mitjançant el vostre identificador d’usuari i contrasenya.

Durant l’ús de qualsevol servei l’usuari podrà introduir informació de tipus divers segons el servei de què faci ús: continguts, dades personals, opinions, etc.

El tractament de la informació subministrada per l’usuari es realitzarà sempre segons els principis recollits a l’apartat de Política de privadesa i protecció de dades del present avís legal.

A més, l’usuari es compromet a:

Reflectir informació veraç i real, i que no pugui induir a error o confusió.
No introduïu informació de tercers sense el vostre consentiment ni autorització.
Ser el propietari intel·lectual dels continguts o tenir l’autorització oportuna per al seu ús, difusió o distribució.

Es prohibeixen expressament els continguts:

Il·lícits o que incitin a accions il·legals, delictives o perilloses per a ell, tercers o la salut pública.
Pornogràfics, discriminatoris, que fomentin qualsevol mena de violència o discriminació per raó d’ideologia, raça, religió o gènere.
Contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats ia l’ordre públic.
Contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la imatge de les persones.

L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, dels continguts introduïts per ell o de les opinions abocades així com dels perjudicis que causi a AGMO MEDICAL SLP oa tercers qualsevol informació falsa, incorrecta o que no compti amb la autorització adequada i que faciliti amb motiu de la utilització dels serveis oferts.

AGMO MEDICAL SLP es reserva el dret a revisar, en qualsevol moment i sense previ avís, per iniciativa pròpia oa petició de tercers, els continguts públics introduïts pels usuaris i impedir-ne la transmissió, difusió o posada a disposició de tercers en el cas que , al seu parer, resultin contraris al que disposa aquest Avís Legal. L’usuari autoritza i consent expressament aquest control per part de AGMO MEDICAL SLP.

L’incompliment per l’usuari de qualsevol d’aquestes obligacions podrà implicar les accions legals oportunes per part d’AGMO MEDICAL SLP.

Notificacions i finalització de la relació

Tota notificació entre les parts haurà de fer-se per escrit i enviar-se ja sigui per correu electrònic o pel sistema de correus. AGMO MEDICAL SLP podrà transmetre notificacions o missatges a través del Servei a fi d’informar l’usuari sobre els canvis introduïts en aquest acord, els seus serveis o altres temes importants. Aquestes transmissions seran considerades com a notificacions a l’usuari.

Tant l’usuari com AGMO MEDICAL SLP podran donar per finalitzat el Servei en qualsevol moment, sense preavís, amb justificació o sense, i aquesta decisió es farà efectiva immediatament. AGMO MEDICAL SLP no serà responsable davant de l’usuari ni davant de tercers per la terminació del seu servei.

En cas de desacord de l’usuari a qualsevol dels termes i condicions del present acord o qualsevol de les seves modificacions, o en cas de no ser-hi

satisfet del Servei AGMO MEDICAL SLP, l’únic recurs immediat que cal és interrompre l’ús del servei, cancel·lar la seva subscripció al Servei i notificar a AGMO MEDICAL SLP la terminació.

En el moment de la terminació del Servei cessen immediatament els drets de lusuari a utilitzar el Servei del portal.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

L’usuari reconeix que el contingut del lloc web, inclòs però no limitat a ell, de textos, programari, música, so, fotografies, vídeo, il·lustracions i altre material que es trobi ja sigui a la publicitat dels Anunciants o als missatges de e-mail distribuïts o en la informació produïda comercialment i presentada a l’usuari per AGMO MEDICAL SLP o pels proveïdors d’AGMO MEDICAL SLP, està emparat pels drets de propietat intel·lectual, patents i marques comercials i registrades, marques de serveis i altres drets derivats de la propietat intel·lectual o industrial; per això, es faculta l’usuari a utilitzar aquest Contingut en la manera com ho autoritzin expressament AGMO MEDICAL SLP o l’Anunciant. Se li prohibeix a l’usuari copiar, reproduir, distribuir, transformar o realitzar obres derivades basades en aquest contingut sense que AGMO MEDICAL SLP o l’Anunciant ho autoritzin expressament. L’usuari s’obliga a no descompondre ni alterar el programari de AGMO MEDICAL SLP sota cap concepte ni permetre que tercers el facin.

L’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels drets de propietat intel·lectual esmentada, de totes maneres, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, correspon a AGMO MEDICAL SLP o als tercers legitimats. L’ús o accés al lloc web no atribueix a l’usuari cap dret sobre els continguts, marques, nom comercials i/o signes distintius que apareixen al lloc web.

L’ús no autoritzat dels materials i la informació continguda al lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables. Qualsevol infracció daquests drets pot donar lloc a aquells procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Als efectes de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual i industrial, en cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació d’aquests drets, cal notificar aquesta circumstància, per escrit, a AGMO MEDICAL SLP utilitzant les dades de contacte continguts a les presents Condicions Generals o la següent adreça de correu electrònic: admin@centremedic.es

Termes generals

Aquest acord es regeix per la Llei espanyola, i les parts s’han de sotmetre per a qualsevol qüestió litigiosa derivada del present acord als jutjats i tribunals de Barcelona capital.

L’usuari no cedirà cap dret ni cap obligació derivada del present acord, llevat que intervingui el consentiment exprés per escrit d’AGMO MEDICAL SLP. Qualsevol intent de cessió de l’Acord sense l’esmentat consentiment serà nul i no tindrà cap efecte. Això no obstant, AGMO MEDICAL SLP tindrà dret a cedir aquest acord amb tots els seus drets i obligacions ja sigui per venda del servei, dissolució, escissió, fusió d’empreses o de qualsevol altra forma de transmissió. Aquest contracte és aplicable obligatòria i té efecte entre les parts i els seus respectius representants, hereus, administradors, successors i titulars de transmissions autoritzades, llevat del que s’estableix aquí.

Si un tribunal competent considerés que alguna de les disposicions del present acord fos contrària a la llei, aquestes disposicions seran redactades novament de manera que reflecteixin el més fidelment possible les intencions de les parts, mentre les altres disposicions es mantindran vigents i aplicables. .

En cas que alguna de les clàusules del present Acord resulti invàlida o inaplicable, la part vàlida o aplicable i la resta de disposicions de l’Acord es mantindran vigents i aplicables.

Tota renúncia al dret de reclamació (explícita o implícita) de qualsevol de les parts a qualsevol infracció del present Acord no constituirà renúncia al dret a reclamació per una altra infracció o per una infracció subsegüent. No es renuncia a cap disposició de l’Acord per acte, omissió o desconeixement d’una de les parts o dels seus representants o empleats, sinó per mitjà d’un instrument escrit i signat en què es renunciï expressament a aquesta disposició.